تمرین برنامه نویسی سی شارپ

تمرین برنامه نویسی سی شارپ مقدماتی 10

تمرین برنامه نویسی سی شارپ سطح مقدماتی 10
در #C یک برنامه بنویسید که یک عدد بعنوان ورودی از کاربر دریافت گردد و متنی که عبارت زیر را روی صفحه نمایش چاپ کند.


Expected Output:
555 
5 5
5 5 
5 5 
555

کد سی شارپ :


using System;
public class Exercise13
{
  public static void Main()
  {
    int x;
     
    Console.Write("Enter a number: ");
    x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   
    Console.WriteLine("{0}{0}{0}",x);
    Console.WriteLine("{0} {0}",x);
    Console.WriteLine("{0} {0}",x);
    Console.WriteLine("{0} {0}",x);
    Console.WriteLine("{0}{0}{0}",x);
  }
}

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *