تمرین برنامه نویسی سی شارپ مقدماتی 7

تمرین برنامه نویسی سی شارپ سطح مقدماتی 7
در #C یک برنامه بنویسید که کاربر 1 عدد را وارد کند و سپس مثل جدول ضرب عدد وارد شده از 1 تا 10 ضرب شود. جدول ضرب :

Test Data:
Enter the number: 5
Expected Output:
5 * 0 = 0
5 * 1 = 5
5 * 2 = 10 
5 * 3 = 15
....
5 * 10 = 50

حل مسئله : برای درک بهتر این تمرین نگاهی به جدول ضرب زیر داشته باشید:

کد سی شارپ :


using System;
public class Exercise8
{
 public static void Main()
 {
 int x;
 int result;
 
 Console.WriteLine("Enter a number:");
 x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine() );
  
 result = x * 1;
 Console.WriteLine("The table is : {0} x {1} = {2}", x, 1, result);
 result = x * 2;
 Console.WriteLine("       : {0} x {1} = {2}", x, 2, result);
 result = x * 3;
 Console.WriteLine("       : {0} x {1} = {2}", x, 3, result);
 result = x * 4;
 Console.WriteLine("       : {0} x {1} = {2}", x, 4, result);
 result = x * 5;
 Console.WriteLine("       : {0} x {1} = {2}", x, 5, result);
 result = x * 6;
 Console.WriteLine("       : {0} x {1} = {2}", x, 6, result);
 result = x * 7;
 Console.WriteLine("       : {0} x {1} = {2}", x, 7, result);
 result = x * 8;
 Console.WriteLine("       : {0} x {1} = {2}", x, 8, result);
 result = x * 9;
 Console.WriteLine("       : {0} x {1} = {2}", x, 9, result);
 result = x * 10;
 Console.WriteLine("       : {0} x {1} = {2}", x, 10, result);
 }
}

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *