تمرین برنامه نویسی سی شارپ مقدماتی 1

تمرین برنامه نویسی سی شارپ سطح مقدماتی 1 در #C یک برنامه بنویسید که کلمه Hello و نام خانوادگی شما را در 2 خط مجزا روی صفحه نمایش چاپ کند. Sample Output: Hello Alexandra Abramov ! کد سی شارپ : public class Exercise1 { public static void Main( ) { System.Console.WriteLine(“Hello”); System.Console.WriteLine(“Alexandra Abramov!”); } }