نر افزار ، خرید ، فروشگاه ، هندسی
حراج!

خرید آموزش تصویری Access 2013 فارسی

ریال128,000 ریال90,000

0 out of 5

خرید پستی آموزش تصویری Microsoft Access 2013 شرکت نوین پندار به زبان فارسی

آموزش جامع Microsoft Access 2013 + 2010 نوین پندار

توضیحات

فصل اول : مفاهیم اولیه
مقدمه
تعریف بانک اطلاعاتی
– نیاز به ذخیره سازی و حفظ اطلاعات
– آشنایی با مفهوم بانک اطلاعاتی
– روشهای ذخیره سازی اطلاعات
داده و اطلاعات
– تعریف مفهوم داده
– تعریف مفهوم اطلاعات
– تفاوت داده و اطلاعات
آشنایی با اکسس
– معرفی انواع بانک اطلاعاتی
– آشنایی با مفهوم DBMS
– کارایی و وظایف DBMS
– آشنایی با مفهوم SQL
جدول ، فیلد ، رکورد
– آشنایی با اجزاء بانک اطلاعاتی
– تعریف جدول
– تعریف فیلد
– تعریف رکورد
– مفهوم Value
اشیاء دیتا بیس در اکسس
– آشنایی با Query
– آشنایی با Form
– آشنایی با Report

فصل دوم : شروع به کار با اکسس
ایجاد دیتابیس
– باز کردن بانک اطلاعاتی
– ایجاد کردن بانک اطلاعاتی
– استفاده از تمهای آنلاین
– بررسی بانک اطلاعاتی ایجاد شده
آشنایی با محیط اکسس
– معرفی بخشهای نرم افزار
– بررسی تبها
– آشنایی با All Access Object
– آشنایی با Status Bar
– بررسی نماها در Access
Quick Access
– معرفی Quick Access
– تعیین محل قرار گیری Quick Access
– کنترل Quick Access
– دسترسی به تمامی دستورات Access
کار با ریبونها
– نحوه جابجایی بین ریبونها
– دسترسی به دستورات از طریق کیبورد
– کنترل تبها و ریبونها

فصل سوم : کار با جدول  
ایجاد جدول جدید  
– روشهای ساخت جدول
– استفاده از دستور Table
– استفاده از Table Design
– ذخیره کردن یک جدول
– آشنایی با Primary Key
– دسترسی به جدولهای ذخیره شده
– حذف کردن یک جدول
– تغییر نام جدول
شروع به کار با فیلد
– کار در محیط Table Design
– ایجاد کردن یک فیلد
– تعریف Data Type
– بررسی جدول در Data Sheet
– قواعدی در نامگذاری فیلدها
– جابجایی فیلدها
آشنایی با Data Type
– آشنایی با Auto Number
– آشنایی با Short Text
– آشنایی با Caption
– تعریف Unicode
– تعریف Number
– آشنایی با Hyper Link
– آشنایی با Date Time
– آشنایی با Currency
– استفاده از راهنمای Office
– استفاده از Yes  و No
– استفاده از Ole Object
– نکاتی در مورد تغییر Data Type
آشنایی با فرمت
– تعیین فرمت فیلدها
– تعیین فرمت تاریخ و زمان
– کنترل رنگ
– وارد کردن متن پیش فرض
– تعیین فرمت عددی
کار با Input mask
– Input Mask  چیست؟
– تعیین Input Mask
– طراحی Input Mask
کار با Validation
– آشنایی با Validation Rule
– ایجاد کردن Validation Rule

فصل چهارم : ارتباط جداول
آشنایی با Primary Key
– آشنایی با Faren Key
– روش تعریف Primary Key
– آشنایی با Primary key ترکیبی
– Primary key طبیعی و جانشین
– خصوصیات Primary key ترکیبی
– ساخت Primary key  ترکیبی
نرمال سازی جداول 1NF
– تعریف نرمال سازی
– نرمال سازی یک جدول
نرمال سازی جداول 2NF
– معرفی روش دوم نرمال سازی
– مقایسه دو روش
– قواعد کلی در مورد نرمال سازی
نرمال سازی جداول 3NF
– معرفی روش سوم نرمال سازی
– دلایل نرمال سازی جداول
ارتباط بین جداول
– تحلیل یک بانک اطلاعاتی
– بررسی و نرمال سازی
– دلایل برقرار ارتباط جداول
– ارتباط یک به چند
– ارتباط چند به چند
– جدول واسط یا Joiner
کار با Relationships
– ارتباط بین جداول در اکسس
– آشنایی با Relationships

فصل پنجم : سازمان دهی رکوردها 
کار با Data Sheet
– معرفی امکانات Data sheet view
– جابجایی بین رکوردها
– کنترل ظاهر رکوردها
– معرفی Grid
– کار با Alternate Row Color
مرتب سازی رکوردها
– آشنایی با Sort & Filter
– مرتب سازی بر اساس حروف الفبا
فیلتر کردن اطلاعات
– دلیل استفاده  از فیلتر
– فیلتر گذاری بر روی فیلد
– مخفی کردن فیلدها
– فیلتر گذاری ترکیبی
– کار با Advance ّ فیلتر
جستجو در رکوردها
– جستجو عبارت
– آشنایی با Match case
– آشنایی با امکانات جستجو

فصل ششم : کار با  Query 
آشنایی با Query
– تعریف Query
– لزوم استفاده از Query
کار با Query Wizard
– ساخت یک Query از طریق Query wizard
آشنایی با Query Design
– ساخت Query
– مخفی کردن یک فیلد از Query
– معرفی دستور Run
کار با Criteria
– آشنایی با Criteria
– شرط گذاری بروروی یک فیلد
– ذخیره کردن Query
کار با And و Or
– آشنایی با Or  و And
– تفاوت Or و And
استفاده از پارامتر
– آشنایی با پارامتر
– تعیین یک پارامتر
کار با expression builder
– آشنایی با expression builder
– شرط عددی
– شرط گذاری بر اساس متن
کار با توابع آماری
– آشنایی با توابع آماری
– کار با تابع جمع
– کار با تابع میانگین
– کار با تابع مینیمم و ماکسیمم

فصل هفتم : کار با Specialty Queries 
کار با Update
– آشنایی با Update Query
– Update کردن رکوردهای یک فیلد
– استفاده از دستور Run
کار با Make Table
– ایجاد جدول با کمک Make Table
کار با delete
– حذف کردن رکورد از طریق Query
– آشنایی با دستور Delete
کار با Append
– یکی کردن دو جدول
کار با Crosstab
– آشنایی با Crosstab
– ساخت Cross tab بوسیله Query wizard

فصل هشتم : کاربا Form 
آشنایی با Form
– فرم چیست؟
– ایجاد کردن یک فرم
– ذخیره کردن فرم
– وارد کردن رکورد از طریق فرم
کاردر محیط Layout view
– کنترل و مدیریت بر روی فرم
– کنترل ظاهر فرم
– تغییر اندازه رکوردها
– مرتب سازی و چیدمان رکوردها
ساخت فرم با Form Wizard
– استفاده از Form Wizard
– ارتباط بین فرمها
آشنایی با محیط Design
– معرفی فرم Design
– انتخاب یک Them
– آشنایی با ریبونها در محیط Design
– کنترل و جابجایی آبجکتها د ر یک فرم
ساخت فرم در محیط Design
– آشنایی با Property Sheet
– چیدمان آبجکتها در فرم
کنترل اجزاء فرم
– استفاده از گرافیک
– وارد کردن عکس
– استفاده از Option Grope
کار با Input Text
– کار با Combo box
– استفاده از Query builder
– آشنایی با Combo Box Wizard
اضافه کردن کلید
– وارد کردن کلید
– استفاده از Command Button wizard
– کنترل ظاهر کلید
– اعمال رنگ
– تغییر نوشته
کار با Tab Order
– Tab Order  چیست؟
– مرتب سازی Tab Order
کار با Multiple Item
– آشنایی با Multiple Item
– ساخت یک لیست تلفن
کار با Split Form
– Split Form چیست؟
– استفاده از Split Form
– استفاده از دستور Column Count
کار با Navigation
– تعریف Navigation
– کنترل ظاهری یک Navigation

فصل نهم : گزارش گیری
آشنایی با Report
– اهمیت استفاده از گزارش گیری
– ساخت یک Report
– آشنایی با Page Setup
– آشنایی با نماهای مختلف
کار با Report Wizard
– ساخت Report کمک Report Wizard
– اعمال رنگ
– اضافه کردن عکس
کار با Report Design
– کار در محیط Design
– آشنایی با بخشهای مختلف
– کار در قست Report Header
– کار در قسمت Page Header
– آشنایی با Page footer و Report Footer
– کنترل ظاهری جزئیات گزارش
کار با Group & Sort
– اهمیت دسته بندی کردن گزارش
– دسته بندی اطلاعات یک گزارش
– مرتب سازی اطلاعات گزارش
کار با Total
– استفاده از تابع جمع در گزارش
کار با Conditional Formatting
– معرفی Conditional Formatting
– تعیین خصوصیات ظاهری شرطی
ساخت لیبل
– موارد کاربرد لیبل
– چیدمان و نمایش لیبل
پرینت ریپورت
– بررسی محیط Print Preview
– تعیین اندازه صفحه

فصل دهم : کار با ماکرو 
ساخت ماکرو
– تعریف ماکرو
– باز کردن چند فرم بوسیله ماکرو
کار با Embedding ماکرو
– کار با ماکرو Builder
– اعمال فیلتر
– استفاده از Event
آشنایی با Data Macro
– استفاده از شرط در ماکرو ها
– آپدیت کردن رکوردها
آشنایی با Message Box
– آشنایی با Massage Box

فصل یازدهم : مدیریت بانک اطلاعاتی 
دسته بندی  اجزاء بانک اطلاعاتی
رمز گذاری

توضیحات تکمیلی

شرکت سازنده

منتشر کننده

نوین پندار

شناسه اثر

8-02147-042733

نوع دیسک

تعداد حلقه

2

نسخه ویندوز

,

کاربرد

پایگاه داده, اداری

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی ثبت نشده است

اولین دیدگاه برای این کالا را شما ثبت کنید

*