نر افزار ، خرید ، فروشگاه ، هندسی
حراج!

آموزش Excel 2013 نوین پندار به زبان فارسی

ریال148,000 ریال110,000

0 out of 5

خرید پستی آموزش تصویری Excel 2013 شرکت نوین پندار به زبان فارسی

آموزش جامع Microsoft Excel 2013 + 2010 نوین پندار

توضیحات

خرید پستی آموزش تصویری Excel 2013 به زبان فارسی

فصل اول : شروع به کار با اکسل
مقدمه
معرفی اکسل
– آشنایی با نرم افزارهای صفحه گسترده
– آشنایی با کاربرد اکسل
– آشنایی با Sheet در اکسل
معرفی تبها
– آشنایی با ریبون ها
– معرفی تب Home
– کاربرد تب Insert
– کار برد تب Page Layout
– کاربرد تب Formula
– کاربرد تب Data
– کاربرد تب Review
– کاربرد تب View
– مدیریت و کنترل تبها و ریبونها
آشنایی با محیط اکسل 
– معرفی نوار فرمول
– آشنایی با سطرها و ستونها
– آشنایی نوار وضعیت
– کنترل نوار وضعیت
کار با Quick Access
– معرفی Quick Access
– تعیین محل قرار گیری Quick Access
– قرار دادن دستورات دلخواه در Quick Access
کلیدهای میانبر در اکسل
– کلیدهای میانبر در اکسل
– دسترسی به دستورات درون تبها بوسیله کیبرد
استفاده از راهنما
– دسترسی به راهنمای اکسل
– جستجو در راهنمای اکسل
– دسترسی به راهنمای یک دستور
آشنایی با تب فایل
– باز کردن یک ورک بوک اکسل
– استفاده از تمهای آماده در اکسل
– باز کردن فایل اکسل
– ذخیره کردن فایل اکسل
– آشنایی با دستور پرینت
فصل دوم : وارد کردن اطلاعات
 جابجایی بین سلولها
– آشنایی با کلیدهای میانبر برای جابجایی
– استفاده از Name Box
– بزرگنمایی و کوجک نمایی
انتخاب سلولها
– انتخاب سلولها
– انتخاب سلول ها با کمک کیبرد
– انتخاب سطر و ستون
وارد کردن اطلاعات
– وارد کردن متن در سلول
– ویرایش متن
– وارد کردن تاریخ
– وارد کردن زمان
– آشنایی با دستور Copy Cell
آشنایی با Auto Fill
– کار با دستور Auto fill
– آشنایی با Fill Series
– آشنایی با Fill Formatting
استفاده از دستور Fill
– وارد کردن اطلاعات با دستور Fill
– کار با دستور Series
– وارد کردن فاصله زمانی مشخص
ساخت لیست برای Auto Fill
– استفاده از لیستهای آماده در اکسل
– ایجاد لیست دلخواه
اضافه کردن کامنت
– اضافه کردن توضیحات به ورک شیت
– ویرایش توضیحات
فصل سوم : کار با فرمول و توابع
 آشنایی با فرمول نویسی
– اصول اولیه در فرمول نویسی
– آشنایی با توابع
– استفاده از تابع جمع
کپی کردن فرمولها
– تکثیر فرمول
– استفاده از Auto Fill در تکثیر فرمول
عمل گرها در فرمول نویسی
– جمع و تفریق
– کار با عملگر تقسیم و ضرب
– ترتیب اولویت عملگرها
آدرس دهی مطلق و نسبی
– آشنایی با روشهای آدرس دهی
– فرمول نویسی با آدرس دهی مطلق
– فرمول نویسی با آدرس دهی نسبی
تابع جمع و میانگین
– معرفی تابع جمع
– استفاده از تابع جمع در محاسبات گروهی
– معرفی تابع میانگین
توابع کاربردی در اکسل
– معرفی توابع کاربردی
– استفاده از Maximum
– تابع Minimum
– تابع Count Number
فصل چهارم : قالب بندی ورک شیتها
 کار با فوت
– تغییر اندازه فونت
– تعیین نوع فونت
– تعیین رنگ فونت
– آشنایی با Format Cell
کنترل سطرها و ستونها
– تغییر اندازه ستونها
– تغییر اندازه سطرها
– تنظیم اندازه ستون با اطلاعات
– اعمال سایز برابر به سطرها و ستونها
قرار گیری متن در سلول
– چیدمان متن در راستای افقی
– چیدمان متن در راستای عمودی
– چرخش متن در سلول
– آشنایی با Text Wrap
– کنترل متن با کمک Format Cell
کار باBorder
– اعمال بردر به سلولها
– کنترل ضخامت بردر
– کنترل رنگ بردر
– کنترل بردر با Format Cell
پس زمینه سلولها
– اعمال رنگ به سلولها
– اعمال بافت به سلولها
– استفاده از طیف رنگی
خصوصیات عددی
– آشنایی با خصوصیات عددی
– کار با واحد های پولی
– استفاده از درصد
خصوصیات تاریخ و زمان
– وارد کردن تاریخ و زمان
– استفاده از Format Cell
Conditional Formatting
– آشنایی با  Conditional Formatting
– تعیین شرط مقادیر عددی
– تعیین شرط مقادیر متنی
آشنایی با Cell Style
– استفاده از Style برای سلولها
– ایجاد کردن Style جدید
– ویرایش و تغییر یک Style
کار با جدول
– آشنایی با جدول
– ایجاد کردن جول
– تنظیمات ظاهری جدول
– آشنایی با Table Style
– آشنایی با خصوصیات جدول
فصل پنجم : کار با سلولها
  کنترل سطرها و ستونها
– حذف و اضافه کردن ستون
– حذف و اضافه کرن سطر
– حذف و اضافه کردن سلولها
– مخفی کردن سطر یا ستون
نسخه برداری و انتقال اطلاعات
– روشهای کپی کردن سلولها
– کپی کردن اطلاعات سلولها
– کپی کردن فرمت سلولها
– کپی کردن فرمولها
غلط یابی
– آشنایی با دستور Spelling
– تعیین زبان
– استفاده از مترجم اکسل
– اضافه کردن لغات جدید
جستجو و جایگزینی
– جستجو در سلولهای اکسل
– جایگزینی و اصلاح متن
– جستجو بر اساس فرمت سلولها
فصل ششم اشکال گرافیکی
وارد کردن تصویر
– وارد کردن عکس
– جستجو عکس در اینترنت
– تغییر اندازه عکس
– برش زدن عکس
– عکس برداری از صفحه مانیتور
وارد کردن اشکال
– وارد کردن Shape
– ویرایش و تغییر شکل
– رنگ آمیزی شکل
– وارد کردن عکس در قالب خاص
– وارد کردن متن در قالب شکل
کار با اسمارت آرت
– وارد کردن اسمارت آرت
– کنترل و مدیریت اسمارت آرت
– اضافه کردن عکس
– کنترل خصوصیات ظاهری
کار با افکتها
– اعمال فیلتر بر روی عکس
– کنترل رنگ عکس
– کار با افکتهای تصویر
مدیریت و کنترل اشکال گرافیکی
– ترتیب اولویت نمایش
– دسته بندی اشکال
– آشنایی با Selection Pan
– تغییر نام اشکال
– مخفی کردن اشکال
– ویرایش و تغییراشکال
فصل هفتم : کار با نمودار
وارد کردن نمودار
– آشنایی با انواع نمودار
– وارد کردن نمودار
کنترل ظاهری نمودار
– تغییر ظاهر نمودار
– آشنایی با Chart Style
– اعمال افکت نمودار
کنترل اجزاء نمودار
– آشنایی با بخشهای یک نمودار
– کار با Quick layout
– اضافه یا حذف کردن بخشهای نمودار
کار با Sparklines
– آشنایی با Spaklines
– استفاده از Spaklines
– کنترل ظاهر Spaklines
– امکانات و قابلیتهای Spaklines
فصل هشتم : چاپ
چاپ در اکسل
– صدوردستور چاپ
– آشنایی با Print Preview
– تنظیمات پرینت
– کار با Set Print Area
– آشنایی با Page Layout
کار با Page Break
– آشنایی با دستور Page Break
– تعیین محدوده پرینت
– کار در محیط Break Preview
کار با Page setup
– تعیین اندازه صفحه
– آشنایی با سر صحفه و پا صفحه
– کنترل حاشیه صفحه
 
فصل نهم : کار با ورک شیتها 
کنترل ورک شیتها
– تغییر تنظیمات پیش فرض ورکشیت
– اضافه و حذف کردن شیت
– کنترل و مدیریت شیتها
تغییر نام و رنگ ورک شیتها
– نامگذاری شیتها
– تعیین رنگ شیتها
نسخه برداری و جابجایی
– جابجایی شیتها
– کار با پنجره Move Or Copy
– مخفی کردن شیتها
آشنایی با دستور Freeze و Split
– آشنایی با دستور Freeze Pan
– فریز کردن سلولها بصورت افقی
– آشنایی با دستور Split
– Split بصورت عمودی
– Split بصورت افقی

توضیحات تکمیلی

شرکت سازنده

منتشر کننده

نوین پندار

شناسه اثر

8-02147-042736

نوع دیسک

تعداد حلقه

2

نسخه ویندوز

,

کاربرد

اداری

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی ثبت نشده است

اولین دیدگاه برای این کالا را شما ثبت کنید

*